ਦੇਸ਼

British Indian Ocean Territory

ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਵਾਂ ਸਥਾਨ ਬਣਾਓ
ਨਕਸ਼ਾ ਫੈਲਾਓ

British Indian Ocean Territory ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰ

ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ

British Indian Ocean Territory ਵਿੱਚ ਆਕਰਸ਼ਣ

ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ
ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵੇਖੋ
Shangri-La's Villingili Resort & Spa

ਸ਼ੁਰੂ $599

Equator Village Resort

ਸ਼ੁਰੂ $82

Wave Sound By 3S Maldives

ਸ਼ੁਰੂ $108

Equa Reef Maldives Hotel

ਸ਼ੁਰੂ $41

Aquaventure Manta Lodge

ਸ਼ੁਰੂ $75

Fehi Inn

ਸ਼ੁਰੂ $35