ਦੇਸ਼

Brunei

ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਵਾਂ ਸਥਾਨ ਬਣਾਓ
ਨਕਸ਼ਾ ਫੈਲਾਓ

Brunei ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰ

ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ

Brunei ਵਿੱਚ ਆਕਰਸ਼ਣ

ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ
ਇਛਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਓ
ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
Istana Nurul Iman

The Istana Nurul Iman palace is the official residence of the Sultan

ਇਛਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਓ
ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
Sultan Omar Ali Saifuddin Mosque

Sultan Omar Ali Saifuddin Mosque is a royal Islamic mosque located in

ਇਛਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਓ
ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
Malay Technology Museum

The Malay Technology Museum (Muzium Teknologi Melayu) is located at

ਇਛਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਓ
ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
Jerudong Park

Jerudong Park is an amusement park in Brunei. It is the largest and

ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵੇਖੋ

Bandar Seri Begawan ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ

ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ
Radisson Hotel Brunei

ਸ਼ੁਰੂ $119

The Brunei Hotel

ਸ਼ੁਰੂ $72

The Capital Residence Suite

ਸ਼ੁਰੂ $70

Terrace Hotel

ਸ਼ੁਰੂ $62

Badiah Hotel

ਸ਼ੁਰੂ $64

Jubilee Hotel

ਸ਼ੁਰੂ $42