ਦੇਸ਼

East Timor

ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਵਾਂ ਸਥਾਨ ਬਣਾਓ
ਨਕਸ਼ਾ ਫੈਲਾਓ

East Timor ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰ

ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ

East Timor ਵਿੱਚ ਆਕਰਸ਼ਣ

ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ
ਇਛਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਓ
ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
Cristo Rei of Dili

Cristo Rei of Dili or Christ the King of Dili is a 88.6 foot (27 m)

ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵੇਖੋ
Neo Eltari Hotel Kupang

ਸ਼ੁਰੂ $26

Sahid T-More Hotel

ਸ਼ੁਰੂ $26

CHRYSANT HOMESTAY

ਸ਼ੁਰੂ $19

Ima hotel

ਸ਼ੁਰੂ $27

Amaris Hotel Kupang

ਸ਼ੁਰੂ $29

Hotel La Hasienda

ਸ਼ੁਰੂ $27