ਦੇਸ਼

Iceland

ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਵਾਂ ਸਥਾਨ ਬਣਾਓ
ਨਕਸ਼ਾ ਫੈਲਾਓ

Iceland ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰ

ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ

Iceland ਵਿੱਚ ਆਕਰਸ਼ਣ

ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ
ਇਛਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਓ
ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
ਸੈਲਜਾਲੈਂਡਜ਼ਫ਼ੌਸ ਝਰਨਾ

ਸੈਲਜਾਲੈਂਡਜ਼ਫ਼ੌਸ ਆਈਸਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਝਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਝਰਨਾ ਸੈਲਫ

ਇਛਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਓ
ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
Jökulsárlón

Jökulsárlón is the best known and the largest of a number of gl

ਇਛਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਓ
ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
Sólheimajökull

Sólheimajökull (Icelandic pronunciation: ​]) is a glacier i

ਇਛਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਓ
ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
Gljúfrabúi (Gljúfrabúi / Gljúfrafoss)

Gljúfrabúi (Gljúfrabúi / Gljúfrafoss) ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੈ, Stóridalu

ਇਛਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਓ
ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
Þingvellir

(Icelandic: Þing: 'parliament', vellir: 'meadows', 'fields'), is a

ਇਛਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਓ
ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
Goðafoss

The Goðafoss (Icelandic: waterfall of the gods or waterfall of the

ਇਛਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਓ
ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
Diamond Beach

Diamond Beach ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੈ, Kálfafellsstaður , Iceland ਵਿੱਚ

ਇਛਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਓ
ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
Fjaðrárgljúfur

Fjaðrárgljúfur (pronounced ], 'feather river canyon') is a ca

ਇਛਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਓ
ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
Reynisfjara beach

Reynisfjara beach ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੈ, Reynir , Iceland ਵਿੱਚ B

ਇਛਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਓ
ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
Skaftafell

Skaftafell ( listen (·info)) is a preservation area in Öræfi, sout

ਇਛਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਓ
ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
Sólheimasandur

Sólheimasandur är ett sandområde i republiken Island. Det ligger i

ਇਛਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਓ
ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
Gullfoss

Gullfoss (English: Golden Falls) is a waterfall located in the canyon

ਇਛਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਓ
ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
Reykjavik Harbour

Reykjavik Harbour ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੈ, Reykjavik , Iceland ਵਿੱ

ਇਛਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਓ
ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
Kirkjufellsfoss

Kirkjufellsfoss ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੈ, Grafarnes , Iceland ਵਿੱਚ Waterf

ਇਛਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਓ
ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
Dynjandi

Dynjandi (also known as Fjallfoss) is a set of waterfalls located in

ਇਛਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਓ
ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
Kleifarvatn

Kleifarvatn (Icelandic pronunciation: ​]) is the largest

ਇਛਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਓ
ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
Blue Lagoon (geothermal spa)

The Blue Lagoon (Icelandic: 'Bláa lónið') geothermal spa is one of th

ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵੇਖੋ
Hilton Reykjavik Nordica Hotel

ਸ਼ੁਰੂ $253

City Park Hotel

ਸ਼ੁਰੂ $159

Hotel Island

ਸ਼ੁਰੂ $228

Hotel Lotus

ਸ਼ੁਰੂ $161

Stay Apartments Bolholt

ਸ਼ੁਰੂ $106

Brim Hotel

ਸ਼ੁਰੂ $114