ਦੇਸ਼

Iran

ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਵਾਂ ਸਥਾਨ ਬਣਾਓ
ਨਕਸ਼ਾ ਫੈਲਾਓ

Iran ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰ

ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ

Iran ਵਿੱਚ ਆਕਰਸ਼ਣ

ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ
ਇਛਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਓ
ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
Persepolis

Persepolis (Шаблон:Audio Old Persian: Pārsa, Modern Persian: تخت جم

ਇਛਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਓ
ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
Sheikh Lotf Allah Mosque

Sheikh Lotf Allah Mosque (Masjed-e Sheikh Lotf-o-llah in Persian or

ਇਛਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਓ
ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
ਨਕਸ਼ ਜਹਾਨ ਮੈਦਾਨ

ਨਕਸ਼ ਜਹਾਨ ਮੈਦਾਨ (ਫ਼ਾਰਸੀ: میدان نقش جهان Maidān-e Naqsh-e Jahān

ਇਛਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਓ
ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
Shah Mosque

The Shah Mosque (مسجد شاه , Masjed-e Shah) is a mosque in Isfaha

ਇਛਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਓ
ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
ਮਸ਼ਹਦ

ਮਸ਼ਹਦ (ਫ਼ਾਰਸੀ: مشهد ;  listen (·ਜਾਣੋ))

ਇਛਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਓ
ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
Grand Bazaar, Tehran

The Grand Bazaar of Tehran is situated in the capital of Iran, Tehran.

ਇਛਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਓ
ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
Tomb of Hafez

The Tomb of Hafez and its associated memorial hall, the Hāfezieh, are

ਇਛਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਓ
ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
Jamkaran

Jamkaran, Iran (on the outskirts of Qom) is the site of the Jamkaran

ਇਛਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਓ
ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
Mount Damavand

Mount Damāvand (Шаблон:PerB) also known as Donbavand, is a dorman

ਇਛਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਓ
ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
Pasargadae

Pasargadae (فارسی. پاسارگاد) the capital of Cyrus the Great (559-5

ਇਛਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਓ
ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
Niavaran Palace Complex

Niavarān Palace Complex is situated in the northern part of Tehran,

ਇਛਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਓ
ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
Milad Tower

Milad Tower (aka Borj-e-Milad , Persian: برج میلاد ) is the tallest

ਇਛਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਓ
ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
Blue Mosque, Tabriz

The Blue Mosque (فارسی. مسجد کبود Masjed-e Kabud, azərbaycanca

ਇਛਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਓ
ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
Rudkhan Castle

Rud-khan castle (also Rood-khan castle), is a brick and stone medieval

ਇਛਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਓ
ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
Shah Cheragh

Shāh Chérāgh (Persian: شاه چراغ) is a tomb of the brothers Ahmad and

ਇਛਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਓ
ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
Arg of Karim Khan

The Arg of Karim Khan (Persian: ارگ کريمخاني ɑrge KɑrīmKHănɪ

ਇਛਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਓ
ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
Naqsh-e Rajab

Naqsh-e Rajab (alt: Naqš-e Rajab) is an archaeological site just east

ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵੇਖੋ
Sapphire Marine

ਸ਼ੁਰੂ $85

Sapphire Marine

ਸ਼ੁਰੂ $127

Qafqaz Sahil Hotel

ਸ਼ੁਰੂ $35

The Crescent Beach Hotel

ਸ਼ੁਰੂ $71

Aysberq Resort

ਸ਼ੁਰੂ $53

Ramada Baku

ਸ਼ੁਰੂ $94