ਦੇਸ਼

Solomon Islands

ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਵਾਂ ਸਥਾਨ ਬਣਾਓ
ਨਕਸ਼ਾ ਫੈਲਾਓ

Solomon Islands ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰ

ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ

Solomon Islands ਵਿੱਚ ਆਕਰਸ਼ਣ

ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ
ਇਛਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਓ
ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
East Rennell

East Rennell is the southern portion of Rennell Island in the Solomon

ਇਛਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਓ
ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
Guadalcanal American Memorial

The Guadalcanal American Memorial is a World War II monument on

ਇਛਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਓ
ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
World Discoverer

The World Discoverer was a cruise ship designed for and built by

ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵੇਖੋ
Coral Sea Resort & Casino

ਸ਼ੁਰੂ $192

Heritage Park Hotel Honaria

ਸ਼ੁਰੂ $230

Tawali Leisure and Dive Resort

ਸ਼ੁਰੂ $160

Pacific Casino Hotel

ਸ਼ੁਰੂ $112

Ropiko Beach Resort

ਸ਼ੁਰੂ $0

Port Olry Beach Bungalow

ਸ਼ੁਰੂ $75