ਟੀਟੀਕਾਕਾ ਝੀਲ

ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਪੋਸਟ
ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ
ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ:
Olga Smirnova
10 May 2013
The floating islands of Uros are amazing and easy to reach, no travel agency needed. Simply go to the ticket office in the port. Round trip ticket is s/.10, admission to the islands -another s/.5.
Wendy A.
15 June 2016
Highest Navigable Lake in the World! Be sure to get your passport stamp for 1 Soles at the main 'market floating island'
Angelica Cerdeira
15 May 2017
The tour to the Floating Islands in Urus are a bit of a tourist trap. You go in a normal boat and there for 10 more soles you can ride in their totora boats. Everything is made for tourists.
Carlos
10 August 2015
Un gran lugar para visitar. Los viajes a las islas son baratos y los tours también. Muy recomendable. Si están en Cusco puenden darse un salto a Puno para poder verlo.
LUCIA MARTINEZ
9 December 2011
La visita a las islas de los uros está tan preparada para el turismo que hace que se pierda la autenticidad y el encanto del lugar y sus gentes. Una pena.
Mariana Kz
20 January 2016
Lindo! Faça o tour pelas ilhas que inclui uma noite dormindo em uma casa de família na ilha Amantani. Tradicional, simples e muito lindo :)
Taypikala Lago

ਸ਼ੁਰੂ $58

Gloria Copacabana

ਸ਼ੁਰੂ $78

Hotel Rosario Lago Titicaca

ਸ਼ੁਰੂ $86

Pumakala

ਸ਼ੁਰੂ $42

Mama Quilla

ਸ਼ੁਰੂ $55

Yacht Lago Titicaca

ਸ਼ੁਰੂ $49

ਨੇੜਲੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ

ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ
ਇਛਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਓ
ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
Altiplano

The Altiplano (Spanish for high plain), in central South America,

ਇਛਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਓ
ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
Iskanwaya

Iskanwaya is a pre-Columbian ruin site, situated on a mountain ridge

ਇਛਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਓ
ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
Gate of the Sun

The so-called Gate of the Sun is a megalithic solid stone arch or

ਇਛਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਓ
ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
Kalasasaya

The Temple of Kalasasaya (kala for stone; saya or sayasta for standing

ਇਛਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਓ
ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
Tiwanaku

Tiwanaku (Spanish spellings: Tiahuanaco and Tiahuanacu) is an

ਇਛਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਓ
ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
San Francisco Church (La Paz)

The Basilica of San Francisco in the city of La Paz, Bolivia, is a

ਇਛਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਓ
ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
Huaynaputina

Huaynaputina (Quechua: Young Volcano, Waynaputina) is a stratovolcano

ਇਛਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਓ
ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
Chacaltaya

Chacaltaya is a glacierial mountain range in Bolivia with an elevation

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਆਕਰਸ਼ਣ

ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ
ਇਛਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਓ
ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
Lake Sevan

Lake Sevan (Հայերեն. Սևանա լիճ) is the largest lake in Armenia and on

ਇਛਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਓ
ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
Lake Tahoe

Lake Tahoe is a large freshwater lake in the Sierra Nevada mountains

ਇਛਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਓ
ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
Lake Biwa

, formerly known as Ōmi Шаблон:Nihongo Lake, is the largest freshw

ਇਛਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਓ
ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
Dillon Reservoir

Dillon Reservoir, sometimes referred to as Lake Dillon, is a large

ਇਛਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਓ
ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
Lake Geneva

Lake Geneva or Lake Léman (Lac Léman, Léman, Lac de Genève) is the sec

ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਵੇਖੋ