ਵੇਖੇ ਗਏ ਸਥਾਨ

ਫਿਲਟਰ
ਫਿਲਟਰ
ਰੇਟਿੰਗ
ਵਰਗ
Show All
Countries
Show All
1 regions
2 countries
2 cities
1 places
0 subscribers
ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵੇਖੋ
ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ
ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
Monument to Vittorio Emanuele II

The Monumento Nazionale a Vittorio Emanuele II (National Monument of